NO EN
Grunnet serveroppdateringer hos 24SEVENOFFICE.com må alle selskaper som er tilknyttet 24SEVENOFFICE.com kjøre en liten rutine i Prisolve for å sørge for korrekt oppdatering av tall.