NO EN

NYHET:

I denne koronatiden har vi laget en ny prognosemodell som lar deg justere din grunnlagsdata med en prosentsats. Dette lar deg tilpasse ditt regnskap/budsjett ut ifra hvordan situasjonen blir i markedet. Gå under Admin>Rapportadministrasjon>huk av for "Excel prognosemodell", så vil denne dukke opp under rapporter.
.