NO EN
Ved overgang til nytt økonomisystem så har vi oppdaget at de er skjedd noe feilfakturering. De som har mottatt en faktura som er feil vil få kreditnota tilsendt i løpet av kort tid. Vi beklager dette på det sterkeste.