NO EN
Dersom utløpsdatoen for api-nøkkel i Tripletex utløper, vil ikke oppdateringen mot Prisolve fungere.
Gå inn i Tripletex og rediger api-nøkkelen og endre utløpsdato til f.eks. 2030-12-31.
Se følgende hjelpevideo https://www.youtube.com/watch?v=gpJ64zKT7YM.