NO EN
Som et ledd i å gjøre Regnskapssammendraget og andre rapporter raskere så har vi gjort en liten endring der transaksjoner aggregeres når man velger selskap. Dette gjør at førstegangspåloggingen vil være litt tregere, men det skjer kun en gang. Vi ser frem til hastighetsgevinster med dette.